Charles Explorer logo
🇬🇧

Analysis of a Romany Dialect

Class at Faculty of Arts |
ARMV00004

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Seminář probíhá formou pravidelných řízených konzultací, jeho jádro spočívá v domácím zpracovávání dat. Pravidelnou součástí kurzu je cca. týdenní terénní lingvistický výzkum v dané lokalitě (většinou na Slovensku).

PODMÍNKY

Základní strukturní znalost romštiny.

ATESTACE

Konečným výstupem semináře je gramatický náčrt romského nářečí ve formě písemné seminární práce; existují možnosti její publikace.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem semináře je vypracovat stručný gramatický popis vybrané variety romštiny. Popis vychází z nahrávek a transkriptů lingvistických dotazníků pro jednotlivé romské dialekty (zvl. ze Slovenska, ale i Rumunska, Bulharska a dalších evropských zemí), které byly pořízeny v rámci projektu Romani Morphosyntactic Database (RMS) a Support Elicitation Scheme

(University of Manchester).