Charles Explorer logo
🇬🇧

Beginnings of the Indian Civilization

Class at Faculty of Arts |
ARMV00011

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Jednosemestrální přednáška se věnuje výkladu počátků indické civilizace v interdisciplinárním kontextu archeologie, filologie, geografie, kulturní antropologie, religionistiky a lingvistiky. Cílem je podat komplexní pohled na ranou historii jižní Asie a představit reflexe této historie i v současném socio-kulturním vývoji subkontinentu.

1. Procedurální záležitosti; pojmy Indie, starověká Indie, Indický subkontinent, Indický civilizační okruh

2. Indie v geografických a klimatologických souvislostech, ekologické a kulturní korelace

3. Prehistorie, socioekonomické typy populací a jejich symbióza, lovecko-sběračské kultury subkontinentu

4. Od prvních zemědělců k prvním městům; domestikace, pastevci a zemědělci, podmínky vzniku komplexních společností

5. Civilizace v údolí Indu a Ghaggar-Hákry

6. Archeologické kultury

2. tisíciletí BC; indoíránský pradomov, kultura Andronovo a Baktrijsko-Margiánský archeologický komplex

7. Indický subkontinent v

1. tis. BC, města ganžsko-jamunského dóábu, korelace archeologické a filologické evidence

8. Demografie starověké Indie; struktura staroindické společnosti, varny, pojem dharma

9. Pohledy „z nitra“: dichotomie civilizačního řádu a divokého chaosu a dichotomie urbánní a rurální každodennosti

10. Civilizační periferie: necivilizovanost a nedotýkatelnost

11. Vývoj indické religiozity: bráhmanská ortodoxie vs. heterodoxní hnutí Orální tradice vs. písemný zápis, starověká Indie z pohledu sociolingvistiky, jazykový kontakt