Charles Explorer logo
🇬🇧

Language Course I, II

Class at Faculty of Arts |
ARO300001

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Uvedení do praktického užívání jazyka na podkladě nejdůležitějších jevů rumunské mluvnice a základní slovní zásoby rumunštiny.