Charles Explorer logo
🇬🇧

Introduction to History and Culture of Romania

Class at Faculty of Arts |
ARO300005

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Přehled rumunských dějin od pravěku po současnost, zeměpis Rumunska, současná národnostní a politická problematika, výtvarné umění, hudba.