Charles Explorer logo
🇬🇧

Cultural Studies

Class at Faculty of Arts |
ARO300006

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seznámení s rumunským lidovým hrnčířstvím, tkalcovstvím, stavitelstvím a s dějinami rumunské architektury.