Charles Explorer logo
🇬🇧

Foundations of Linguistics

Class at Faculty of Arts |
ARO300010

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Poskytně studentům základní nocionální rámec, v nichž se pohybují současné běžné lingvistické úvahy., včetně popisů konkrétního jazyka (gramatiky, slovníky). Základní vhled do struktury přirozených jazyků.

Vychází z obecných sémiotických rámců.