Charles Explorer logo
🇬🇧

Language Course III, IV

Class at Faculty of Arts |
ARO300012

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Cílem jazykového kurzu je předat studentům takovou sumu slovní zásoby a odborného jazykovědného pojmosloví, která by jim umožnila nejen se bez potíží domluvit v běžných životních situacích, ale též číst odbornou literaturu. Kurz je postaven na živém jazyce, prezentovaném často formou dialogů, s přesahy do krásné i odborné literatury.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

V návaznosti na "Jazykový kurz I, II" rozvíjí slovní zásobu a mluvní dovednosti.