Charles Explorer logo
🇬🇧

Normative Grammar

Class at Faculty of Arts |
ARO300014

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Přednáška zahrnuje tyto hlavní tematické okruhy:

- Slovní druhy (I. ohebné; II. neohebné)

- Větné členy (I. základní; II. rozvíjející)

- Souvětí (I. souřadné; II. podřadné)

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Výklad pravidel správného užití rumunského jazykového materiálu z hlediska morfologického a syntaktického.