Charles Explorer logo
🇬🇧

Language Seminar - Normative Grammar

Class at Faculty of Arts |
ARO300015

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Vybrané texty doplňují a rozvíjejí poznatky z přednášky a zasazují je do širšího kontextu z hlediska gramatiky historické, deskriptivní a komparativní.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Doplňková četba odborných jazykovědných textů k přednášce z normativní mluvnice.