Charles Explorer logo
🇬🇧

Literary Seminar to the Overview of the History of Literature

Class at Faculty of Arts |
ARO300017

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Texty jsou vybrány z významných děl starší rumunské literatury, jimiž se zabývá přednáška ?Přehled vývoje literatury":

- ?Învăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie"

- ?Scrisoarea lui Neacşu"

- Coresi: ?Tâlcul Evangheliilor"

- Grigore Ureche: ?Letopiseţul Ţării Moldovei"

- Miron Costin: ?Viaţa lumii"

- Ion Neculce: ?O seamă de cuvinte"

- Dimitrie Cantemir: ?Descrierea Moldovei"

- Samuil Micu Clain: ?Istoria, lucrurile şi întâmplările românilor"

- Ion Budai-Deleanu: ?Ţiganiada"

K charakterizaci beletristických textů slouží rovněž navazující úryvky z literárněhistorických prací S. Puşcaria, N. Cartojana, G. Mihăily, I.C. Chiţimii aj.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Četba textů ze starší rumunské literatury a jejich rozbor z hlediska tematiky, kompozice, jazykové výstavby, případně versifikace.