Charles Explorer logo
🇬🇧

Graded Paper - Linguistics or Literature

Class at Faculty of Arts |
ARO300020

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Téma písemné práce je buď navrženo přednášejícím, anebo vychází z vlastního studentova zájmu. V přístupu k zadanému jazykovědnému tématu by se měl projevit studentův samostatný pohled, podložený znalostí rumunské a české odborné literatury.

Téma písemné práce je buď navrženo přednášejícím, anebo vychází z vlastního studentova zájmu. V přístupu k zadanému literárněhistorickému či literárněteoretickému tématu by se měl projevit studentův samostatný pohled, podložený znalostí rumunské a české odborné literatury.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Práce o rozsahu 10-15 normostran prokazující zvládnutí techniky filologické práce, tj. studia pramenů a sekundární literatury, uvádění bibliografie, citací a poznámkového aparátu.

Práce o rozsahu 10-15 normostran prokazující zvládnutí techniky filologické práce, tj. studia pramenů a sekundární literatury, uvádění bibliografie, citací a poznámkového aparátu.