Charles Explorer logo
🇬🇧

Conversation V, VI

Class at Faculty of Arts |
ARO300024

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

V souvislosti s tematickými okruhy se procvičuje slovní zásoba, styl vyjadřování, frazeologie a idiomy, schopnost argumentace:

- Evropská unie, Rumunsko a Česko jako členské státy

- Ekonomika v Evropě, otázky kolem zavedení jednotné měny euro

- Rumunská identita z pohledu Rumunů a z pohledu cizinců

Současná rumunská kinematografie, osobnosti režisérů, díla s ohlasem ve světě

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Rozvíjení konverzačních okruhů z politického a kulturního života.