Charles Explorer logo
🇬🇧

Language Course VII, VIII

Class at Faculty of Arts |
ARO300031

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Přehled probíraných a procvičovaných gramatických jevů:

- zvratná slovesa, rozdíl mezi zvratnými a osobními zájmeny

- konjunktiv přítomný a minulý a jeho užití

- kondicionál přítomný a minulý a jeho užití

- rumunské gerundium v konfrontaci s českým přechodníkem

- tvary a užití genitivního členu

- předcházení osobních zájmen v dativu a akuzativu před slovesem

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Procvičování jazykových stránek rumunštiny, které činí obtíže českým mluvčím