Charles Explorer logo
🇬🇧

Conversation VII, VIII

Class at Faculty of Arts |
ARO300032

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Ústní a písemné procvičování témat z literatury a výtvarného umění, se zaměřením na jazykovou správnost, bohatost lexika a funkčnost stylu. Probírají se významné osobnosti rumunské kultury, jejich dílo a ohlas díla ve světě: Mihai Eminescu, Mircea Eliade, Camil Petrescu, George Călinescu, Constantin Brâncuşi.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Rozvíjení konverzačních okruhů týkajících se rumunské literatury a výtvarného umění.