Charles Explorer logo
🇬🇧

Language Seminar - Present-day Language

Class at Faculty of Arts |
ARO300034

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Využity jsou zejména pravidelné články na aktuální jazyková témata uveřejňované v periodikách România literară (Rodica Zafiu) a Limba şi literatura română (Adriana Stoichiţoiu-Ichim).

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

V semináři, navazujícím na přednášku o současném jazyce, se čtou a překládají texty k problematice rumunského jazyka a jeho vývoje po roce 1989.