Charles Explorer logo
🇬🇧

Literature III, IV

Class at Faculty of Arts |
ARO300035

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Přednáška zahrnuje výrazné proudy a osobnosti rumunské literatury od 2. poloviny 19. století po meziválečné období:

- Zrod literární kritiky: společnost Junimea, časopis ?Convorbiri literare", T. Maiorescu

- Okruh časopisu ?Contemporanul", C. Dobrogeanu-Gherea a jeho kritika

- Velcí klasikové: I. Creangă, I. L. Caragiale, M. Eminescu, I. Slavici

- Pozdní romantismus: B. Delavrancea, Al. Vlahuţă

- Kulturní a ideové směry konce 19. stol.: sămănătorismus, poporanismus

- Symbolismus jako umělecká platforma, časopisy, skupiny a básníci: A. Macedonski, M. Demetriade, I. C. Săvescu, T. Demetrescu, Ş. Petică, D. Anghel, I. Minulescu, G. Bacovia

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Dějiny rumunské literatury od 2. poloviny 19. století po meziválečné období.