Charles Explorer logo
🇬🇧

Overview of the History of Literature

Class at Faculty of Arts |
ARO400016

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Kurz je zaměřen na tyto tematické okruhy:

- Rumunské země ve sféře byzantsko-slovanské kultury. Centra slovanské vzdělanosti v klášterech. Náboženské písemnictví. Kronika Štěpána Velikého.

- Počátky humanismu a laicizace kultury. Nicolaus Olahus.

- Vrcholná fáze slovanského písemnictví: "Învăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie".

- Počátky písemnictví v rumunštině. První písemné památky. Překlady biblických textů ("texte rotacizante").

- Zavedení knihtisku v rumunských zemích. Tiskařská činnost diákona Coresiho ve 2. polovině 16. stol. a její význam pro ustavení spisovného jazyka.

- Apokryfní literatura a knížky lidového čtení.

- Náboženské písemnictví v 17. stol. Metropolita Varlaam.

- Vznik národní historiografie v 17. stol. - Grigore Ureche. Dílo Mirona Costina.

- Valašské kroniky 17.-18. stol.

- Metropolita Dosoftei a počátky umělé poezie v rumunštině.

- Závěrečná fáze staré literatury v 18. stol.: Ion Neculce, Dimitrie Cantemir.

- Pronikání osvícenství. Vznik uniatské církve v Sedmihradsku. Počátky národního obrození. Sedmihradská škola: Samuil Micu-Clain, Gheorghe Şincai, Petru Maior. Ion Budai-Deleanu a jeho "Ţiganiada".

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Přehled vývoje rumunské literatury od prvních církevněslovanských památek z 15. století po národněobrozenecké hnutí na přelomu 18. a 19. století.