Charles Explorer logo
🇬🇧

Language Course V, VI

Class at Faculty of Arts |
ARO400023

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Kurz je zaměřen na aplikaci teoretických znalostí nabytých během předchozího studia, zejména v oblasti rumunské gramatiky, lexikologie a stylistiky. Práce se studenty vychází z autentických rumunských a českých textů rozlišených z hlediska různých funkčních stylů.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

V návaznosti na "Jazykový kurz III, IV" rozvíjí slovní zásobu a gramatické znalosti při uplatnění konfrontačního pohledu na rumunštinu a češtinu.