Charles Explorer logo
🇬🇧

Literature I, II

Class at Faculty of Arts |
ARO400028

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Hlavní tendence ve vývoji rumunské literatury od 20. let 19. století, tj. od ustavení prvních rumunských kulturních institucí a počátků romantismu, po žánrovou a stylovou různorodost poezie, prózy a dramatu ve 2. polovině 19. století.

Tematické okruhy:

- Národní hnutí ve Valašsku a Moldavsku. Gheorghe Lazăr - zakladatel národního školství. Počátky divadla. První noviny a časopisy. Vlastenecké kulturní společnosti.Úloha I. Heliada Rădulesca a Gh. Asachiho.

- Počátky moderní literatury ve Valašsku a Moldavsku: Ienăchiţă Văcărescu, Alecu Văcărescu, Nicolae Văcărescu, Ioan Cantacuzino, Costache Conachi, Barbu Paris Mumuleanu, Iordache Golescu, Dinicu Golescu.

- Předchůdci generace 1848: Vasile Cârlova, Anton Pann.

- Osmačtyřicátníci, jejich ideový a literární program, časopisy. Spisovatelé: Ion Heliade Rădulescu, Mihail Kogălniceanu, Costache Negruzzi, Grigore Alexandrescu, Ion Ghica, Nicolae Bălcescu, Alecu Russo, Dimitrie Bolintineanu, Vasile Alecsandri.

- Následovníci osmačtyřicátníků: Bogdan Petriceicu Hasdeu, Nicolae Filimon, Alexandru Odobescu.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Počátky moderní rumunské literatury v 19. století, od anakreontiky a preromantismu po klasickou poezii, prózu a drama osmačtyřicátnické generace.