Charles Explorer logo
🇬🇧

Literary Seminar to Literature III, IV

Class at Faculty of Arts |
ARO400036

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Texty k četbě a interpretaci jsou vybrány z děl významných autorů druhé poloviny 19. a počátku 20. století: Titu Maiorescu, Constantin Dobrogeanu-Gherea, Ion Creangă, Mihai Eminescu, I. L.

Caragiale, Ioan Slavici, Barbu Delavrancea, Alexandru Vlahuţă, George Coşbuc, Şt. Oct.

Iosif, Duiliu Zamfirescu, Gala Galaction, Ion Agârbiceanu, Alexandru Macedonski, Ştefan Petică, Dimitrie Anghel, Ion Minulescu, George Bacovia. K charakterizaci vybraných autorů a děl slouží rovněž četba dobové i současné literární kritiky a historie

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář navazuje na přednášku "Literatura III, IV" a je zaměřen na četbu a interpretaci reprezentativních textů rumunské literatury druhé poloviny 19. a počátku 20. století.