Charles Explorer logo
🇬🇧

Graded Paper - Linguistics

Class at Faculty of Arts |
ARO400037

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Téma práce může být navrženo vyučujícím, v optimálním případě vychází z dlouhodobějšího studentova zájmu a souvisí s problematikou plánované diplomní práce. Podle povahy tématu lze volit přístup monografický, vývojový, komparatistický apod.

V analýze zadaného problému by se měl projevit studentův samostatný pohled, podložený znalostí rumunské a české odborné literatury

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Práce o rozsahu 15-20 stran na jazykovědné téma se předpokládá v průběhu 2. cyklu jako metodologická průprava k práci diplomové.