Charles Explorer logo
🇬🇧

Romanian Language I

Class at Faculty of Arts |
AROV00001

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Lekce 1-19 z učebnice Romana cu sau fara profesor Gramatické jevy:

1. výslovnost

2. základní číslovky

3. podstatná jména a množné číslo podstatných jmen

4. člen určitý a neurčitý

5. časování pravidelných sloves v přítomném čase

6. časování nepravidelných sloves v přítomném čase

7.

3. pád zájmen a podstatných jmen (se členem určitým a neurčitým)

8. minulý čas složený

9. přídavná jména

10. konjunktiv

11. zvratná slovesa

12. budoucí čas Témata:

1. pozdravy a představení se

2. na ulici a v hotelu

3. v restauraci

4. čas a datum

5. dopravní prostředky

6. v obchodě, na tržišti

7. na poště

8. počasí

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem kurzu je poskytnout studentům základní znalosti rumunského jazyka postačující pro základní komunikaci.