Charles Explorer logo
🇬🇧

Problems of Artistic Translation

Class at Faculty of Arts |
AROV00007

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Přednáška zahrnuje tyto hlavní tematické okruhy:

- Definice uměleckého překladu z hlediska překladatelské tradice

- Specifika uměleckého překladu obecně a překladů z rumunštiny zvlášť

- Problematika překládání frazeologismů a nářečí

- Oslovení jako překladatelský problém a otázky jazykové etikety

- Specifika překládání pohádek, historických próz, starších literárních textů, divadelních dialogů a poezie

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Přednáška je zaměřena na obecné otázky uměleckého překladu i na specifické problémy překládání z rumunštiny.