Charles Explorer logo
🇬🇧

Problems of Romanian Stylistics

Class at Faculty of Arts |
AROV00009

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

* Sylabus: 1. Stiluri funcţionale. 2. Realizarea expresivităţii. 2.1. Figuri de stil. Tropi. 2.2. Emfaza. 3. Adecvarea stilistică.

* Problemele de stilistică românească vor fi susţinute de analize stilistice ale unor texte consacrate din literatura română.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Úvod do stylistické problematiky rumunského jazyka (výběrová přednáška v rumunštině).