Charles Explorer logo
🇬🇧

Romanian Art Old and Modern

Class at Faculty of Arts |
AROV00011

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1. Ceramica populară: motive-simbol.

2. Muzica, dansul şi portul popular.

3. Vestigii.

4. Monumente medievale religioase şi laice.

5. Arhitectura veche şi cea modernă.

6. Artişti români celebri (C. Brâncuşi, N. Grigorescu, V. Brauner ş.a.). *

7. Muzica românească modernă (G. Enescu).

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Výběrová přednáška v rumunštině seznamuje s vybranými oblastmi lidového umění (hrnčířství, kroje, hudba, tanec), s památkami středověkého i novodobého stavitelství a s význačnými osobnostmi rumunského malířství, sochařství a hudby.