Charles Explorer logo
🇬🇧

Data journalism

Class at Faculty of Arts |
ASGV00746

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

JE MOŽNÉ, ŽE POŘADÍ PŘEDNÁŠEK SE BUDE MĚNIT. ZMĚNA JE MOŽNÁ TAKÉ U NĚKTERÝCH TÉMAT.

1) Úvodní a organizační hodina Teoretická část: Struktura kurzu; Zdroje dat Praktická část: Čištění dat Cvičení (dobrovolné, nikoliv jeden z pěti úkolů): Splňte několik úkolů s daty v SPSS a Excelu.  Úkol č. 1a: Zaregistrujte se na Českém sociálněvědním datovém archivu. Najděte si v jeho databázích jednu nebo několik proměnných, které jsou pro Vás zajímavé a pro které existují alespoň čtyři měření v různých časových bodech. Stáhněte příslušné datové soubory.

2) Co je to datová žurnalistika? Teoretická část: Historie a vývoj vizualizace, zajímavé příklady, nejčastější chyby. Praktická část: Úvod do tvorby grafů v kancelářském tabulkovém editoru typu MS Excel a v programovacím prostředí typu R.  DŮLEŽITÉ: na tuto hodinu si nainstalujte software R a R-Studio

3) Tvorba grafů v kancelářském tabulkovém editoru typu MS Excel a v programovacím prostředí typu R Praktická část: Tipy a triky jak na grafy v tabulkovém editoru Úkol č. 1b: Použijte data stažená v rámci úkolu 1a a vizualizujte je v libovolném softwaru na základě rad a tipů z praktické části. Je potřeba předložit alespoň tři vizualizace, z nichž každá bude vyprávět odlišný příběh (lze například použít třídění podle sociodemografických proměnných). Vizualizace krátce interpretujte.

4) Jak z běžných vizualizací vytáhnout maximum? Teoretická část: Proč je u vizualizace potřeba přemýšlet? Přehled nejběžnějších typů matoucích a chybných vizualizací. Praktická část: Ukázky, jak lze z "defaultních" grafů vytáhnout víc. Úkol č. 2: Zpracujte "diverging bar chart"

5) Úvod do jazyka R, jednoduché vizualizace v R Teoretická část: R jako nástroj pro práci s daty. Jaké grafy jsou vhodné pro jaká data - zopakování základních konceptů Praktická část: Představení jazyka R a jednoduchých vizualizací v něm   Úkol č. 3: Předělejte alespoň 1 z vizualizací z úkolu č. 1b pomocí R. dohledejte si k danému tématu další zdroje (články na internetu, studie apod.). Napište krátký článek, který bude dávat dohromady vyhledané zdroje a Vaše vizualizace včetně Vašich interpretací.

6) Vizualizace v R II Na úvod: Prezentace vybraných úkolů 1b, 2 a 3 studenty + diskuse Praktická část: Další možnosti vizualizace v R s důrazem na package ggplot2 Úkol č. 4: Předělejte všechny své vizualizace z úkolu č. 1b pomocí R ggplot2.

7) Vizualizace v R III Na úvod: Prezentace vybraných úkolů č. 4 studenty + diskuse Praktická část: Další možnosti vizualizace v R Úkol č. 5: Bude upřesněno podle probrané látky

8) Vybrané nástroje pro vizualizaci bez programování Na úvod: Prezentace vybraných úkolů č. 5 studenty Praktická část: Ukázka práce s Info.gram; datawrapper.de; nástroje Google-drive, případně další Úkol č. 6: Vizualizace pomocí Info.gram nebo podobného nástroje plus interpretace

9) Jak svou vizualizaci dostat na web? Teoretická část: Jak funguje internet Praktická část: Jaké jsou možnosti pro publikování svých vizualizací na internetu

10) Social network analysis, SNA Teoretická část: Představení principu SNA s důrazem na vizualizaci Praktická část: Ukázka vizualizace sítě v Gephi Úkol č. 7: Obstarejte si síťová data, vizualizujte je, síť interpretujte (za využití měr centrality)

11) Velké opakovací cvičení

12) BUDE UPŘESNĚNO

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Prakticky orientovaný kurz seznámí studenty s vybranými technikami vizualizace a (nejen) mediální prezentace dat. Většina setkání je explicitně rozdělena na teoretickou a praktickou část, přičemž praktická část má za cíl osvojit si konkrétní dovednost v oblasti vizualizace dat. Největší pozornost je věnována praktickému zvládnutí vizualizace dat v různých softwarových nástrojích.

UPOZORNĚNÍ: Předmět může být poměrně náročný pro studenty bez předchozí zkušenosti s prací s datovými soubory. Předmět proto příliš nedoporučuji studentům prvního ročníku bakalářského studia.