Charles Explorer logo
🇬🇧

Introduction to Animal Studies

Class at Faculty of Arts |
ASGV00749

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Místo: Celetná 13, místnost 19

Čas: čtvrtek 16:40

Animal Studies je relativně nový, ale dynamicky se rozvíjející obor v rámci společenských věd, který se zabývá různorodými vztahy mezi lidmi a ostatními zvířaty. Tento komplex vztahů je nazírán ze společenskovědní perspektivy, nejedná se tedy o studium zvířat jako takových, ale o studium jejich postavení ve společnosti a mezidruhové interakce, proměny vztahů mezi lidmi a zvířaty v historii, vlivu zvířat na lidské chování a mnoho dalších témat, které se vztahu lidí a ostatních zvířat týkají. Více info na webu humanimal.cz.

Tento kurz bude kombinací přednášky a semináře, který předpokládá aktivní práci studentů. V rámci domácích úkolů (psaní anotací) budou využívány anglicky psané zdroje, proto je pro jejich splnění potřeba schopnost číst anglický text.

Témata: Zvířata v lidské společnosti a jejich sociologické zkoumání, zvířecí subjektivita, hranice mezi lidskými a mimolidskými zvířaty, zvíře jako potrava, zvíře jako společník, zvíře a morálka, zvíře a věda, zvíře a deviace, zvíře jako zábava, zvíře a sociální hnutí...

Email pro posílání úkolů: tereza@humanimal.cz  

FORMY ATESTACÍ:

Studenti si mohou vybrat libovolnou kombinaci z níže uvedených forem atestací. Celkem je třeba získat 6 bodů.

·         anotace na článek - možno plnit každý týden (1800 znaků) 1 bod

·         úkol z terénu (pozorování) 1 bod

·         esej týkající se zvířat ve společnosti (4000-6000 znaků) 2 body

·         pravidelná účast (min 70 %) a aktivní zapojení do diskuzí 3 body

·         realizace kvalitativního rozhovoru na téma karnismus (bude upřesněno) 3 body  

ANOTACE (cca 1800 znaků) (1 bod)

Každý týden zde bude uveden text (článek či kapitola knihy) v angličtině, ke kterému mohou zájemci napsat a poslat krátkou anotaci.

Deadline: vždy v úterý večer před další hodinou  

ÚKOL Z TERÉNU (1 bod)

Jednorázový úkol pozorovat a zaznamenat reálnou i symbolickou přítomnost zvířat ve společnosti.

Pozorujte a zaznamenávejte reálnou i symbolickou přítomnost zvířat ve společnosti během 1 dne (dobu pozorování můžete dle potřeby prodloužit). Dívejte se kolem sebe a když uvidíte zvíře v jakékoliv podobě (ať už coby živé zvíře, na obrázku, v logu či jako živočišný produkt), vyfoťte jej mobilem nebo si udělejte písemnou poznámku. Nakonec fotky či poznámky roztřiťte do kategorií dle svého vlastního výběru (např. "zvíře jako jídlo", "zvíře coby mazlíček", "zvíře coby obrázek na produktu" atd.)

Forma odevzdávaného úkolu: může jít o ppt prezentaci, pdf nebo textový dokument

Ukázka, jak to může vypadat (ale slajdů bývá obvykle více): http://www.slideshare.net/secret/4qYHrEWqw1K99r

Deadline: 7. 3. 2017, 20h  

PRAVIDELNÁ ÚČAST (3 body)  

Za pravidelnou účast (více než 70 %, tj. max 4 absence) je možné získat 3 body.  

ESEJ (2 body)

Téma eseje být předem vybráno nemusí, ale doporučuji jej konzultovat.

Doporučovaná délka eseje je 4000 - 6000 znaků (včetně mezer, cca 3 normostrany).

Deadline: 30. 4. 2017, 20h   

KVALITATIVNÍ ROZHOVOR (3 body)

Téma: karnismus - rozdíl v percepci jedlých a nejedlých zvířat  

Respondent: majitel domácího mazlíčka a zároveň pravidelný konzument masa z velkochovů 1. okruh otázek: domácí mazlíček 2. okruh otázek: hospodářské zvíře (ideálně prase či kráva)

- U obou: vztah k němu, jeho povaha, zda je individuum, jsou-li srovnatelní, kdy je možné ho zabít, jak by s ním mělo být zacházeno atd.)

- Důležité je dodržet pořadí okruhů a respondentovi dopředu neprozrazovat pointu (téma výzkumu - pouze obecně např. "zvířata")  

Měl by být proveden minimálně s 1 osobou (délka 20 - 60 minut), nahrán na diktafon/tablet aj., poté přepsán a vyhodnocen  

Formát odevzdaného úkolu: dotazník (či okruhy témat), shrnutí výsledků a v příloze přepsaný rozhovor (ideálně v jednom wordovém dokumentu či pdf)

Délka 20 - 60 minut

Deadline: 8. 5. 2017, 20h    

SEZNAM TEXTŮ K ANOTACÍM (2017) 1) McLennan, K. M., McCormick, W., (2012). Farmyard Friends. The Biologist. 59 (4); 18-22.

ODEVZDÁNÍ: 28. 2. 2017, 20h   2) Singer, P. 2001. Osvobození zvířat. Praha: Práh, kapitola 1. Všichni tvorové jsou si rovni (str.  17 - 37)

Na nahrání do IS je to příliš velké - neseženete-li li v knihovně, můžete si ji stahnout zde (v el. verzi je to str. 14 - 34) http://uloz.to/xubyqrQU/peter-singer-osvobozeni-zvirat-a5-pdf

ODEVZDÁNÍ: 7. 3. 2017, 20h   3) Joy, M. 2009. To Love or to Eat? (Kapitola 1) in Why We Love Dogs, Eat Pigs, and Wear Cows An Introduction to Carnism, San Francisco: Conari Press, pp. 11-21.

Na nahrání do IS je to příliš velké - stahovat můžete zde http://uloz.to/xzDokooZ/why-we-love-dogs-eat-pigs-and-wear-cows-an-introduction-to-carnism-2009-melanie-joy-pdf

ODEVZDÁNÍ: 14.3.2017, 20h   4) Blouin, D. D. 2012. Understanding Relations between People and their Pets. Sociology Compass, 6 (11), pp. 858 – 863

ODEVZDÁNÍ: 22.3.2017, 20h (kvůli pozdnímu nahrání textu do IS termín prodlužuji:)   5) Phillips, M. T. 1993. Savages, drunks, and lab animals: The researcher's perception of pain. Society and Animals, 1 (1), pp. 61-81.

ODEVZDÁNÍ: 28.3.2017, 20h   6) Ascione, F. 1997. Battered Women's Reports of Their Partners' and Their Children's Cruelty to Animals. Journal of Emotional Abuse, 1 (1), 119-133.

ODEVZDÁNÍ: 18.4.2017, 20h   7) Shaw, D. G. 2013. The Torturer's Horse: Agency and Animals in History. History and Theory 52, 146-167.

ODEVZDÁNÍ: <span style="color: #ff00