Charles Explorer logo
🇬🇧

Data analysis using ATLAS

Class at Faculty of Arts |
ASGV00753

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurz seznamuje studenty se základními postupy analýzy kvalitativních dat v prostředí programu pro kvalitativní analýzu ATLAS.ti. Cílem je nejen naučit se ovládání programu a jeho hlavním funkcím, ale prostřednictvím toho také hlouběji porozumět principům kvalitativní analýzy dat v sociologii.

Organizace

Kurz je vyučován jako kompaktní nebo blokový. Kurz je vyučován zpravidla v každém semestru, někdy i vícekrát podle počtu přihlášených studentů. Maximální kapacita je vzhledem k možnostem počítačové učebny omezena na 20 studentů v jednom běhu, další přihlášení mají možnost zúčastnit se v následujícím termínu. Předpokládá se plná účast po celou dobu trvání kurzu.

Pro tento dotaz bohužel nemáme k dispozici žádné další výsledky.