Charles Explorer logo
🇬🇧

Potical Sociology

Class at Faculty of Arts |
ASGV00757

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

(1)               Co je to politika a politická sociologie -vyučuje Daniela Gawrecká

Obsah hodiny: definice politiky a politické sociologie, stručný vývoj politické filosofie, politická legitimita (Max Weber), koncept státu, moc a autorita.

Literatura:

Weber, M. Politika jako povolání. In: Weber, M. 1998. Metodologie, sociologie a politika. Oikoymenh: Praha, s. 246-296.

Doporučená literatura: 

Rush, M. 1992. Politics and Society: An Introduction to Political Sociology. New York: Harvester Wheatsheaf (Kapitola 1: "What is Political Sociology?" s. 3-13.)  

(2)               Ideologie a politické spektrum - vyučuje Daniela Gawrecká

Obsah hodiny: co je to ideologie, přehled jednotlivých politických ideologií (liberalismus, konzervatismus, socialismus), levo-pravá dimenze politického spektra, liberální vs. autoritativní hodnoty, dělba moci ve státě

Literatura:

Jost, J. T., Ch. M. Federico, J. L. Napier. 2009. "Political Ideology: Its Structure, Functions, and Elective Affinities." Annual Review of Psychology 60:307-337. 

Doporučená literatura:

Heywood, A. 2008. Politické ideologie. Čeněk Aleš: Praha.

(3)                    Politické strany a politické elity - vyučuje Kristýna Chábová

Obsah hodiny: Politické strany, jejich organizace a typy. Elity a jejich moc.

Literatura:

Katz, Richard, Peter Mair. 1995. "Changing Models of Party Organization and Party Democracy". Party Politics 1(1): 5-28.

Doporučená literatura:

Rahman Khan, Shamus. 2012. "The Sociology of Elites." Annual Review of Sociology 38(1): 361-377.  

(4)               Úvod do politické participace - vyučuje Kristýna Chábová

Obsah hodiny: Volby a volební chování, volební účast, předvolební průzkumy, veřejné mínění

Literatura:

Blais, A. 2006. What affects voter turnout? Annual Review of Political Science, Vol. 9.111-125.

Doporučená literatura:

Linek, L. 2013. Kam se ztratili voliči? Volební účast v ČR v letech 1990-2010. Praha: Centrum pro studium demokracie a kultury.   

(5)               Nevolební politická participace: Teorie sociálních hnutí - vyučuje Jaromír Mazák

Obsah hodiny: Seznámíme se se třemi klasickými perspektivami pro studium sociálních hnutí ("Resource Mobilization", "Political Opportunity Structure" a "Framing"), ale i novějšími perspektivami, které se snaží teoreticky uchopit např. specifický vývoj aktivismu v postkomunistických zemích ("transakční aktivismus") nebo roli internetu a online sociálních sítí na politický protest ("konektivní akce"). 

Literatura:

Jenkins, J. C. 1983. Resource mobilization theory and the study of social movements. Annual Review of Sociology 9(1): 527-553.

Doporučená Literatura:

Meyer, D. S. 2004. Protest and Political Opportunities. Annual Review of Sociology 30(1): 125-145.

Tarrow, S. G. 2011. Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics. Cambridge University Press.

Olson, M. 1965. The logic of collective action. Harvard University Press.

Bennett, W. L., Segerberg, A. 2013. The logic of connective action. Cambridge University Press.  

(6)               Nevolební politická participace: Praxe v Česku - vyučuje Jaromír Mazák

Obsah hodiny: Je toho víc než jen volební lístek: Demonstrace, petice, lobbing, přesvědčování kamaráda v hospodě, "email bombing", darování peněz, vytváření protestního obsahu, "clicktivism", "culture jamming", násilné protesty. To jsou různé formy, kterých může nabývat politická participace. Aktéry politické participace mohou být jednotlivci nebo organizace a společně mohou přerůstat v celá sociální hnutí. Zkusíme to nějak shrnout ve 135 minutách.

Literatura:

Císař, O., Navrátil, J., Vráblíková, K. 2011. Staří, noví, radikální: politický aktivismus v České republice očima teorie sociálních hnutí. Sociologický časopis 47 (1): 137-167.

Doporučená literatura:

Fagan, A. 2004. Environment and democracy in the Czech Republic. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited  

(7)               Demokracie, totalita, totalitní a autoritativní režimy - vyučuje Daniela Gawrecká

Obsah hodiny: různá pojetí demokracie, teorie pluralismu a polyarchie (Robert Dahl) a otevřené společnosti (Karl Popper), teorie totalitarismu (Hannah Arendt, Juan Linz), klasifikace nedemokratických režimů

Literatura:.

Linz, J. 2000. Totalitarian and Authoritarian Regimes. Colorado, Lynne RiennerPublishers. (Kapitola 1: "Further Reflection on Totalitarian and Authoritarian Regimes," s. 1-48.)

Doporučená literatura:

Dahl, R. 2001. O demokracii. Praha: Portál.

Kopeček, L., V. Hloušek. (eds.) 2003. Demokracie. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav.  

(8)               Politická kultura -vyučuje Daniela Gawrecká

Obsah hodiny: různost definic politické kultury (např. Gabriel Almond a Sidney Verba, Robert Putnam, Ronald Inglehart) a přístupů k jejímu studiu (mikro a makro přístup), jak ovlivňuje společensko-politický kontext politickou participaci, politická kultura a sociální kapitál 

Literatura:

Almond, G., Verba, S. 1989. The civic culture. Political Attitudes and Democracy in Five Nations. London, Sage Publications. (Kapitola: 1 "An Approach to Political Culture," s. 3-42.)

Doporučená literatura:

Mishler, W.  - Pollack, D. 2003. "On Culture, Thick and Thin: Toward a Neo-Cultural Synthesis". In: Pollack, D. u.a. (Hrsg.) 2003. Political Culture in Post-Communist Europe: Attitudes in New Democracies. Aldershot: Ashgate, kapitola 13.

: Putnam, R. D., R. Leonardi, R. Y. Nanetti, R. Y. 1993. Making Democracy Work. Civic Traditions in Modern Italy. Princeton: Princeton University Press.  

(9)                    Národní identita, etnicita a konflikt - vyučuje Jaromír Mazák

Obsah hodiny: Jak vznikly národní státy a nacionalismus? Jak se národní stát vyrovnává s globalizací a imigrací? Co je to "identity politics" a jak fungují předsudky?

Literatura:

McLaren, L. M. 2003. Anti-Immigrant Prejudice in Europe: Contact, Threat Perception, and Preferences for the Exclusion of Migrants. Social Forces, Vol. 81, No. 3, pp. 909-936. Oxford University Press.

Doporučená literatura:

Heinmueller, J., Hiscox, M. 2010. Attitudes toward Highly Skilled and Low-skilled Immigration: Evidence from a Survey Experiment. The American Political Science Review, Vol. 104, No. 1, pp. 61-84.

Greenfeld, L., Eastwood, J. 2007. National Identity In The Oxford Handbook of Comparative Politics [Chapter 11]. Oxford University Press.

Varshney, A. 2007. Ethnicity and Ethnic Conflict In The Oxford Handbook of Comparative Politics [Chapter 11]. Oxford University Press.  

(10)                 Cikáni a Romové - vyučuje Jaromír Mazák

Obsah hodiny: Co víme o Romech? Co víme o tom, co si o Romech myslí česká společnost?

<

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Sociologie politiky či politická sociologie zkoumá, jakým způsobem je společnost řízena, jak a v jakých podmínkách jsou vyjednávány společné cíle a jakými způsoby občané spoluvytvářejí to, čemu se říká polis. V kurzu probereme širokou paletu témat od ideologií přes volební i nevolební politickou participaci, občanskou společnost, sociální hnutí, korupci, politickou kulturu, principy demokracie až po sociální stát a některá další témata.

Cílem kurzu je připravit studenty a studentky ke státní zkoušce z předmětu politická sociologie, inspirovat je k výběru tématu kvalifikační práce, ale především v nich vzbudit zájem o studium těch společenských témat, kde je třeba překonávat individualismus a společně dospívat ke kompromisům.