Charles Explorer logo
🇬🇧

Introduction to sociological disciplines

Class at Faculty of Arts |
ASGV00770

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Orientační obsah kurzu: 1.      Sociologie a její struktura 2.      Konkrétní (odvětvové, dílčí) sociologické disciplíny - charakteristika 3.      Významné konkrétní sociologické disciplíny - výběr: a)      Sociologie sociálních skupin (pro sociologii snad nejtypičtější problematika) - problém: subkultura a kontrakultura b)      Sociologie kultury (velice široká disciplína s velmi bohatou vnitřní strukturou) - problém: kýč c)      Sociologie rodiny / ženy / + dítěte (silně tradiční disciplína + existence specializovaných gender studies) - problém: singles d)      Sociologie města / venkova / (lidských) sídel - problém: domov e)      Sociologie zdraví / nemoci / medicíny (opravdu "životně" významná problematika + ve světě dosti prestižní disciplína) - problém: tzv.civilizační choroby f)       Ekonomická socg. (oborově velmi hraniční disciplína) - problém: vztah lidí k materiálním statkům g)      Sociologie veřejného mínění (významně aplikovaná disciplína + v očích veřejnosti často reprezentant sociologie) - hostující přednášející h)      Sociologie náboženství (obecná, filozofující, tradiční disciplína) - hostující přednášející i)       Sociologie volného času (disciplína každodennosti s všeobecnou známostí + v minulosti období výrazného boomu podle vývoje reality + v mnohém založeno na empirickém výzkumu) - problém: české kutilství versus DIY v jiných zemích j)       Sociologie internetu (aktuální významná problematika) - hostující přednášející k)      Sociologie jídla (u nás na rozdíl od sociologického světa okrajová disciplína) - problém: fast a slow food  

Každá konkrétní sociologická disciplína bude představena zhruba v následujícím schématu:

-        vymezení disciplíny a charakteristika jejího předmětu

-        postavení disciplíny v rámci sociologie jako celku

-        mezníky jejího vývoje do současnosti

-        osobnosti a hlavní teorie "klasiků" disciplíny

-        stručně stav a rozvoj disciplíny v ČR

-        klíčová literatura a instituce

-        jeden aktuální problém v rámci disciplíny a jeho diskuze