Charles Explorer logo
🇬🇧

Moderation and leadership of teams

Class at Faculty of Arts |
ASGV00776

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

TEMATICKÁ STRUKTURA KURZU Budou probrány základní aspekty týmové práce v následujících okruzích:

Typy skupinové práce organizaci a specifika týmů

Zásady týmové práce a její rizika

Výběr lidí do týmu, týmové role

Kompetence členů týmu

Vedoucí týmu - specifika jeho role a kompetence

Moderátor týmové práce - specifika jeho role a kompetence

Stádia vývoje pracovní skupiny-týmu

Efektivita týmu a příčiny selhání týmů

Komunikace v týmu

Týmové konflikty a jejich řešení

Moderování práce týmu

Metody a techniky v týmové práci(např.BS/BW,Ishikawůvdiagram,Philips635,etc)

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurz bude zaměřen na seznámení účastníků s moderními pohledy na skupinovou a týmovou práci a její využití při řešení problémových situací i tvorbě inovací.

První část kurz je zaměřena na základy týmové práce. Účastníci si otestují své osobní dispozice pro skupinovou, týmovou práci a definují svůj individuální rolový profil a získají doporučení pro osobní rozvoj v této oblasti. Seznámí se s fungováním týmů a s úskalími v sestavování týmů i v práci týmů.

Druhá část kurzu bude orientována na praktický výcvik účastníků v užívání metod a technik v pracovní skupině nebo týmu, včetně základů moderování a vedení týmové práce.