Charles Explorer logo
🇬🇧

Moderation and leadership of teams II

Class at Faculty of Arts |
ASGV00804

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

TEMATICKÁ STRUKTURA KURZU Budou probrány základní aspekty týmové práce v následujících okruzích: Typy skupinové práce a specifika týmů Zásady týmové práce a její rizika Výběr lidí do týmu Týmové role Kompetence členů týmu Vedoucí týmu - specifika jeho role a kompetence Moderátor týmové práce - specifika jeho role a kompetence Stádia vývoje pracovní skupiny - týmu Efektivita týmu a příčiny selhání týmů Komunikace v týmu Týmové konflikty a jejich řešení Moderování práce týmu Metody a techniky v týmové práci (např. BS/BW, Ishikawův diagram, Philips 635, etc)

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurz bude zaměřen na seznámení účastníků s moderními pohledy na skupinovou a týmovou práci a její využití při řešení problémových situací i tvorbě inovací.

První část kurz je zaměřena na základy týmové práce. Účastníci si otestují své osobní dispozice pro skupinovou, týmovou práci a definují svůj individuální rolový profil a získají doporučení pro osobní rozvoj v této oblasti. Seznámí se s fungováním týmů a s úskalími v sestavování týmů i v práci týmů.

Druhá část kurzu bude orientována na praktický výcvik účastníků v užívání metod a technik v pracovní skupině nebo týmu, včetně základů moderování a vedení týmové práce.