Charles Explorer logo
🇬🇧

Theory and Practice of Social Movements

Class at Faculty of Arts |
ASGV00806

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Organizace kursu

Na začátku kursu si každý student zvolí 2 texty, které během semestru odprezentuje. V každé hodině proběhnou 2 referáty studentů s aktivním zapojením dalších zúčastněných. Povinné texty pro všechny studenty: vždy jeden z nabízených pro danou hodinu (doporučené texty jsou všechny další uvedené).

Součástí kursu je práce v terénu (rozhovor, pozorování), která vyústí v závěrečný text (případová studie). Diskusní texty budou dostupné v SIS.  

Důležité termíny: do 18. 10.(3. hodina) - nahlášení zkoumané organizace sociálního hnutí nebo protestu (pro úkol z terénu+případovou studii). V případě problému s realizací možno po konzultaci změnit. od 15. 11. a dále (7. hodina) - diskuse problémů/zkušeností s realizací úkolů z terénu (dle potřeby však možno diskutovat i dříve). do 28. 11. - zaslání reflexe úkolů z terénu 6. 5. 2017 - deadline pro odevzdání případové studie  

Témata a diskusní (referátové) texty 1. Úvodní hodina - základní pojmy, vymezení obsahu kursu, rozdělení referátů (4.10.) 2. Sociální hnutí, zájmové skupiny, politické strany - vymezení pojmů, rozdělení zbývajících referátů (11.10.)

BURSTEIN, Paul. Interest Organizations, Political Parties, and the Study of Democratic Politics.In: COSTAIN, Anne a Andrew MCFARLAND. Social Movements and American Political Institutions. Lanham: Rowman & Littlefield, 1998, s. 39-56.

ANDREWS, Kenneth T. a Bob EDWARDS. Advocacy Organizations in the U.S. Political Process. Annual Review of Sociology. 2004, vol. 30, issue 1, s. 479-506.   3. Teorie mobilizace zdrojů (McCarthy, Zald) (18.10.)

MCCARTHY, John D. a Mayer N. ZALD. Resource Mobilization and Social Movements: A Partial Theory. American Journal of Sociology. 1977, vol. 82, issue 6, s. 1212-1241

EDWARDS, Bob a John MCCARTHY. Resources and Social Movement Mobilization. In: SNOW, David A, Sarah Anne SOULE a Hanspeter KRIESI. The Blackwell companion to social movements. Malden, MA: Blackwell Pub., 2004, s. 116-152.    4. Struktura politických příležitostí (25. 10.)

MEYER, David S. Protest and Political Opportunities. Annual Review of Sociology. 2004, vol. 30, issue 1, s. 125- 145.

 KITSCHELT, Herbert P. Political Opportunity Structures and Political Protest: Anti-Nuclear Movements in Four Democracies. British Journal of Political Science. 1986, vol. 16, issue 01, s. 57-85.   5. Rámování (1.11.)

JOHNSTON, Hank a John A. NOAKES. Frames of Protest: A Road Map to a Perspective. In: JOHNSTON, Hank a John A. NOAKES. Frames of protest: social movements and the framing perspective. Lanham: Rowman, 2005, s. 1 -29.

BENFORD, Robert D. An Insider's Critique of the Social Movement Framing Perspective. Sociological Inquiry. 1997, 67(4), 409-430.   6.  Host: Petr Zewlakk Vrabec (fotograf demonstrací, Klinika) (8.11.)

Pouze doporučeně (v hodině neproběhnou referáty):

DOERR, Nicole a Noa Milman. Working with Images. In: DELLA PORTA, Donatella. Methodological practices in social movement research. 1. vyd. Oxford: Oxford University Press, 2014, s. 414-445.

ULLRICH, Peter a Gina WOLLINGER. A Surveillance Studies Perspective on Protest Policing. The Case of Video Surveillance of Demonstrations in Germany. Interface - A Journal for and about Social Movements. 2011. 3 (1), s. 12-38.   7. Metody výzkumu hnutí I. - pozorování, případová studie (15. 11.)

BALSIGER, Philip a LAMBELET, Alexandre. Participant Observation. In: DELLA PORTA, Donatella. Methodological practices in social movement research. 1. vyd. Oxford: Oxford University Press, 2014, s. 144-172.

SNOW, Davis A. a TROM, Danny. The Case Study and the Study of Social Movements. In: KLANDERMANS, Bert a Suzanne STAGGENBORG. Methods of Social Movement Research. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2002. s. 146-172.   8. Strategie a taktiky (22.11.)

TAYLOR, Verta a Nella Van Dyke. ‘‘Get up, Stand up’’: Tactical Repertoires of Social Movements. In: SNOW, David A, Sarah Anne SOULE a Hanspeter KRIESI. The Blackwell companion to social movements. Malden, MA: Blackwell Pub., 2004, s. 262-293

MCADAM, Doug a Dieter RUCH. The Cross-National Diffusion of Movement Ideas. The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science. 1993, vol. 528, issue 1, s. 56-74.   9. Efekty působení hnutí (29.11.)

GIUGNI, Marco G. Was it Worth the Effort? The Outcomes and Consequences of Social Movements. Annual Review of Sociology. 1998, 24(1), 371-393.

EARL, Jennifer. The Cultural Consequences of Social Movements. In: SNOW, David A, Sarah Anne SOULE a Hanspeter KRIESI. The Blackwell companion to social movements. Malden, MA: Blackwell Pub., 2004, s. 508-530.   10. Kontrahnutí (6.12.)

MEYER, David S. a Suzanne STAGGENBORG. Movements, Countermovements, and the Structure of Political Opportunity. American Journal of Sociology. 1996, vol. 101, issue 6, s. 1628-1660

RIESE, Juliane. On Dynamic Processes of Framing, Counterframing, and Reframing: The Case of the Greenpeace Whale Campaign in Norway. In: FAHLENBRACH, Kathrin, Erling SIVERTSEN a Rolf WERENSKJOLD. Media and revolt: strategies and performances from the 1960s to the present. New York: Berghahn Books, 2014, s. 283-299.   11. Metody výzkumu hnutí II. - analýza protestních událostí, kvanti výzkum protestujících (13.12.)

HUTTER, Swen. Protest Event Analysis and Its Offspring. In: DELLA PORTA, Donatella. Methodological practices in social movement research. 1. vyd. Oxford: Oxford University Press, 2014, s. 335-367.

ANDRETTA, Massimiliano a Donatella DELLA PORTA. Surveying Protestors: Why and How. In: DELLA PORTA, Donatella. Methodological practices in social movement research. 1. vyd. Oxford: Oxford University Press, 2014, s. 308-334.   12. Média a hnutí (20.12.)

ROHLINGER, Deana A. Abortion politics, mass media, and social movements in America. New York: Cambridge University Press, 2015, s. 17-42.

RUCHT, Dieter. The quadruple ‘A’: media strategies of protest movements since the 1960s. In: DONK, Wim B, Brian D. LOADER, Paul G. NIXON a Dieter RUCHT. Cyberprotest: new media, citizens, and social movements. New York: Routledge, 2004, s. 25-48.   13. Promítání filmu Pride a následná diskuse, zhodnocení kursu (3.1.)

Pouze doporučeně (v hodině neproběhnou referáty):

KELLIHER, Diarmaid. Solidarity and Sexuality: Lesbians and Gays Support the Miners 1984-5. History Workshop Journal. 2014, vol. 77, issue 1, s. 240-262. 

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Výběrový seminář seznamuje se základními texty současné teorie sociálních hnutí a protestu. Prostřednictvím intenzivní diskuse nad povinnou literaturou budou rozvíjeny schopnosti reflexe a dalšího výzkumu současných sociálních hnutí.

Probírané okruhy zahrnují hlavní perspektivy teorie hnutí (mobilizace zdrojů, struktura politických příležitostí, rámování) a vybraná témata mobilizace a životního cyklu hnutí (strategie, taktiky, interakce s ostatními aktéry jako jsou média a politické strany, efekty působení). Část kursu bude věnována kontrahnutím a metodám výzkumu, součástí bude výzkumný úkol z terénu.