Charles Explorer logo
🇬🇧

Socio-economical valuation of interventions

Class at Faculty of Arts |
ASGV00811

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1.    Hodnota2.    Úvod do socioekonomického hodnocení intervencí3.    Základní principy hodnocení4.    Vliv vymezení společnosti na parametry hodnocení5.    Klasifikace a kvantifikace efektů intervence6.    Mikroekonomické fundamenty CBA7.    Oceňování efektů intervence8.    Metody oceňování při neznalosti či neexistenci křivek nabídky a poptávky9.    Společenská diskontní sazba10.    Základní metodologické otázky CBA11.    Pokročilá témata CBA

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Základní pojmy hodnoty, hodnocení, jednotlivé typy intervencí a jejich dopady, plánování intervencí, definování socioekonomických toků, hledání hodnoty tržních a netržních statků, ukazatele socioekonomického hodnocení, Cost Benefit Analysis.