Charles Explorer logo
🇬🇧

Selected Topics from Current Methodological Discussions

Class at Faculty of Arts |
ASGV00812

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Tento kurs je určen pro začínající i pokročilé studenty sociologie, kteří mají zájem seznámit se s vybranými tématy současných metodologických diskuzí v sociologii a v příbuzných oborech, které si teprve hledají své místo v českém sociologickém diskurzu. Seznámení proběhne jak formou výkladu, četby, tak i formou praktických cvičení a diskuzí.

V semináři budeme diskutovat několik základních témat. Seminář bude uveden prvním blokem diskutujícím tradiční rozdělení na tábor kvalitativních a kvantitativních metod. V následujícím bloku se zaměříme na používání obrazových dat a jejich postavení v sociologii. V třetím bloku bude diskutována problematika využívání smyslů v sociologii. V poslední sekci se zaměříme na téma využití sociologických poznatků při tvorbě veřejných politik.