Charles Explorer logo
🇬🇧

Introduction to Analytical Sociology

Class at Faculty of Arts |
ASGV00815

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

• 22. 2. – Organizační informace, představení kurzu (Pilnáček)• 1. 3. – Klasická explanace v sociálních vědách (Pilnáček)• 8. 3. – Mechanistická vysvětlení jako alternativa (Pilnáček)• 15. 3. – Definiční prvky AS (Pilnáček)• 22. 3. – OBD teorie P. Hedströma (Diviák)• 29. 3. – Signály a důvěra (Diviák)• 5. 4. – Vznik norem, falešné donucení (Diviák)• 12. 4. – Sebenaplňující se proroctví, definice situace (Diviák)• 19. 4. – Sociální vliv (Pilnáček)• 26. 4. – Sociální selekce (Pilnáček)• 3. 5. – Multiagentní modelování jako metoda AS (Pilnáček)• 10. 5. – Další metody využitelné pro AS (Diviák)• 17. 5. – Kritika a nedostatky AS (Pilnáček)

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Jak z interakcí mezi aktéry vyrůstají velké sociální struktury? Jak to, že i ve velmi tolerantních sousedstvích dochází k segregaci? Může odhozený odpadek na ulici vést k nárůstu kriminality v dané oblasti? Proč se některé inovace šíří jako epidemie a jiné ne? Proč se zdá, že úspěšným lidem daří stále více a více? Na takovéto a mnohé další otázky se nový přístup zvaný analytická sociologie (AS) pokouší odpovědět.

Tento kurz představuje úvod do rychle se rozvíjející oblasti sociologické teorie a výzkumu. Studenti budou jednak seznámeni s hlavními principy analytické sociologie, jejími klíčovými poznatky a jejich aplikacemi v empirickém výzkumu a také metodami, které analytická sociologie využívá.