Charles Explorer logo
🇬🇧

Research Project: Czechs and Politics in Quantitative Data

Class at Faculty of Arts |
ASGV00822

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Zaměříme se na tři hlavní bloky témat:

1) Volební chování Čechů a Češek: - stranické preference, volební modely, volební potenciál, přepočet na mandáty - volební chování a volební účast různých sociodemografických skupin

2) Rozdíl v politických postojích mezi voliči různých stran na jedné straně a voliči a nevoliči na straně druhé

3) Prediktivní modely volební účasti

4) Případně další témata, která budou studenty zajímat

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

V předmětu budeme pracovat s různými kvantitativními daty o postojích Čechů a Češek k politice, o jejich volebních preferencích a politických názorech. Lehce se odrazíme od existujících teorií a konceptů, ale hlavní část práce bude probíhat v Excelu, R nebo SPSS. Od studentů se očekává alespoň základní schopnost samostatné práce s daty a ochota učit se a zkoušet nové postupy nejen v rámci kurzu, ale i formou samostudia / domácí přípravy.

Kurz se zaměří na identifikaci vhodných dat, jejich čištění, analýzu i prezentaci. Předmět zakončíme studentskou konferencí.

ENGLISH:

In this course, students will use available quantitative data sources to study behaviour and attitudes of Czechs towards politics.