Charles Explorer logo
🇬🇧

Economical Thinking I

Class at Faculty of Arts |
ASGV00826

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1.     Teorie racionální volby

2.     Je spotřebitel racionální?

3.     Efektivnost

4.     Hodnota a hodnocení

5.     Regulace a její ekonomický rozměr

6.     Blahobyt

7.     Vybraná aktuální témata

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Ekonomie, Neoklasická ekonomie, Racionalita spotřebitele, Efektivnost, Hodnota, Hodnocení, Regulace, Blahobyt, Společenské preference.