Charles Explorer logo
🇬🇧

Managerial skills, methods and work techniques

Class at Faculty of Arts |
ASGV00828

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurz je orientován na vybrané aspekty manažerských dovednosti a seznámení s některými metodami a technikami používanými v manažerské praxi. Kurz je možné absolvovat samostatně, ale také jako doplnění kurzu management.