Charles Explorer logo
🇬🇧

Employment policy and the labour market

Class at Faculty of Arts |
ASGV00842

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Charakteristika obsahu předmětu:

1. Teoretická východiska analýzy trhu práce (funkce, instituce, komponenty, rovnováha trhu práce)

2. Teorie lidského kapitálu

3. Segmentace trhu práce

4. Obecné kontexty utváření trhu práce

5. Mezinárodní kontexty otevírání trhu práce

6. Vývoj trhu práce v České republice

7. Institucionální aktéři (odbory, svazy zaměstnavatelů, stát)

8. Dynamika zaměstnanosti, toky pracovních sil

9. Nezaměstnanost jako sociální problém

10. Rizikové skupiny na trhu práce

11. Politika zaměstnanosti

12. Instituce na trhu práce

13. Metodologické a metodické souvislosti zkoumání trhu práce

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmět je koncipován jako teoreticko-empirická analýza základních sociálních souvislostí nezaměstnanosti jako organické součásti trhu práce. Cílem je seznámení se současnými trendy na trhu práce, se způsoby řešení otázek zaměstnanosti a nezaměstnanosti a s výzkumnými postupy, které se v současnosti uplatňují.