Charles Explorer logo
🇬🇧

Chinese Society and politics in global context

Class at Faculty of Arts |
ASGV00849

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1. Úvod do kurzu, do problematiky současné čínské společnosti a politiky.

2. Otevírání se Číny světu: součást logiky bipolárního soupeření a následné změny po konci studené války „Otevření se světu“ jako součást globální strategie a její dopady

3. Vývoj Číny: „Čínský model“ jako výzva Západu? Seznámení s transformací Číny v průběhu čtyřiceti let od zahájení reforem v r. 1978; „Čínský model“ jako rámec a nástroj čínské transformace?

4. Čínská zahraniční a bezpečnostní politika od 1978 do současnosti: od „Tengovy zdrženlivosti“ ke globálním ambicím. Charakteristika měnících se priorit a ambicí Číny v mezinárodních vztazích, Iniciativa pásu a stezky jako projev nových globálních ambicí Číny

5. Strategický význam otevírání se Číny v kontextu transformace globální moci a vlivu. Charakteristika hlavních globálních mocenských změn v souvislosti s přesunem globální moci a vlivu do prostoru východní Asie.

6. Vztah současné čínské společnosti ke kultuře a civilizaci Teoretická východiska - přístup/závěry čínských společenských věd.

7. Seminář

8. Implementace projektu Pás a Stezka (Ekonomický pás Hedvábné stezky, Námořní hedvábná stezka

21. století), příležitosti, výzvy, rizika. Seznámení s hlavními projekty v rámci Pásu a Stezky, ekonomickými a politicko-bezpečnostními výzvami a riziky

9. Čína a změna charakteru globálního vládnutí (hostující lektor: profesor Kerry Brown Lau Institute, King´s College London). Speciální přednáška předního britského experta.

10. Západní hodnocení a přístupy k větší čínské globální angažovanosti: hrozba, výzva, příležitost? Přehled přístupů, hodnocení a analýz západních akademiků a expertů.

11. Evropská unie a Čína, role platformy 16+1. Seznámení s potenciálem a rolí Evropské unie a zemí střední a východní Evropy vzhledem k Číně. Přehled klíčových projektů v těchto zemích.

12. Čína a Česká republika: výzvy a příležitosti (hostující lektor: zástupce MPO/MZV) Speciální přednáška zástupce státní správy o vztazích ČR a Číny,

70. výročí diplomatických vztahů

13. Prezentace případových studií

14. Prezentace případových studií. Závěrečný seminář-shrnutí. Požadavky na absolvování kursu: - Účast na přednáškách (30%) - Účast na seminářích (30%) - Zpracování případové studie (40%) Hodnocení: A: 91-100% B: 81-90% C: 71-80% D: 61-70% E: 51-60% F: 0-50%

Annotation

From the perspective of sociology and political science, the course will focus on the important contemporary issues of Chinese society and politics in the global context. The course will introduce the main characteristics Chinese society and politics in recent decades, with a major focus on current developments. The Chinese model of society, politics, and economics will be explained comparatively with the Western model as a challenge and opportunity. The interpretation will be done in the global context, mainly in relation to the Belt and Trail Initiative Road Initiative, which represents an ambitious international and global project that links to the old silk roads between China and Europe. The intention of the initiative is to ensure better connectivity and cooperation between China, Asia, Europe, Africa, and Latin America. The course will show challenges, possibilities, limits, and the risks of the topic.

Requirements for passing the course:

Attendance at lectures (30%)

Participation in seminars (30%)

Case study processing (40%)

Rating:

A: 91-100%

B: 81-90%

C: 71-80%

D: 61-70%

E: 51-60%

F: 0-50%