Charles Explorer logo
🇬🇧

Social Network Analysis in R

Class at Faculty of Arts |
ASGV00860

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Sylabus kurzu v ZS 2022

Vyučující: Mgr. Tomáš Diviák, Ph.D., tomas.diviak@ff.cuni.cz  

Obecné informace:

Co mají společného tak různorodé entity jako globální města, teroristé, fotbalisté, neziskové organizace, žáci ve školní třídě či vědecké články? Třeba to, že na vztahy mezi nimi lze nahlížet jako na síť a díky tomu přesně říct, který fotbalista je v daném týmu nejdůležitější, přes kterého teroristu proudí klíčové informace, zda je daný třídní kolektiv soudržný nebo rozštěpený, zda spolu některé neziskové organizace spolupracují více než s jinými nebo jestli je mezi globálními městy hierarchické uspořádání. A to je právě náplní analýzy sociálních sítí (social network analysis, SNA).

Tento kurz si klade za cíl seznámit studenty s progresivním a exaktně založeným metodologickým přístupem analýzy sociálních sítí. Ačkoliv je SNA výrazně matematicky založená, důraz bude kladen především na to, aby si studenti osvojili síťovou perspektivu a uměli s ní nahlížet na (nejen) sociální svět a následně také uměli zvolit vhodné metody a jejich výsledky adekvátně interpretovat. V průběhu kurzu budou také představovány poznatky a teorie z relativně mladého interdisciplinárního oboru zvaného network science.  

Podmínky získání zápočtu:

K získání zápočtu je nutné sesbírat vlastní data, vizualizovat je, spočítat míry koheze, identifikovat centrální uzly a podskupiny uzlů. V závěrečné hodině by pak měly výsledky analýz být představeny v krátké prezentaci (max. 10 minut). Bližší informace se studenti dozvědí během úvodní hodiny.  

Předběžný program

VÝUKA PROBÍHÁ BLOKOVĚ - ve čtyřech blocích trvajících 4 výukové hodiny

Čas a místo konání: pátek od 14:10 do 17:25, učebna č. 1.09, Celetná 13

BLOK 1 - 9. 12. 2022

– představení analýzy sociálních sítí, síťového pohledu a nejznámějších aplikací SNA + úvodní informace o kurzu a zápočtech

– relační data, jejich zdroje a sběr a představení R a balíku igraph a práci s daty v něm

BLOK 2 - 16. 12. 2022

– míry centrality (stupeň, mezilehlost, blízkost a eigenvector), vizualizace a výpočet

– míry koheze (hustota, centralizace, reciprocita, tranzitivita, vzdálenosti) a jejich výpočet

BLOK 3 - 6. 1. 2023

– podskupiny v síti (přístup zdola: kliky; a přístup shora: community detection), algoritmy jejich identifikace a jejich vizualizace

- atributy uzlů, asortativita, homofilie, vizualizace a výpočty

BLOK 4 - 13. 1. 2023 

– závěrečný blok – prezentace zápočtových úkolů a jejich diskuze, uzavření kurzu 

Annotation

The course provides both theoretical and practical introduction to social network analysis. The emphasis is put on understanding the network approach and the ability to analyse various types of network datasets.

The credit is awarded upon collecting own data, analysing the data, and presenting the results.