Charles Explorer logo
🇬🇧

Organizational Development II

Class at Faculty of Arts |
ASGV00863

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Předpokládaný plán kursu: 1. Poradenské intervence na úrovni jednotlivce– coaching, mentoring 2. Poradenské intervence na úrovni skupiny a týmu: team building

řešení problematických situací ve fungování týmu diversita a řešení souvisejících problematických situací multikulturní komunikace   3. Poradenské intervence na úrovni organizace problematika fúzí restrukturalizace změna organizační kultury  

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmět poskytuje pohled na rozvoj a analýzu organizace z individuální, skupinové a makro-organizační úrovně, je koncipován teoreticko-empiricky. Pozornost je věnována základním konceptům organizačního rozvoje a plánovaných změn a jejich aplikaci v případových studiích či situacích z reálného organizačního života.

Kurs Org.rozvoj II je pokračováním kursu Org. rozvoj I.