Charles Explorer logo
🇬🇧

Sociology and policy: protection of the environment

Class at Faculty of Arts |
ASGV00889

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

22. 2.

Úvod, představení kurzu; sociologie a politika 1. 3.

Přednáška: Místo sociologie v řešení ekologické krize

Host: Iva Zvěřinová 8. 3.

Přednáška: Územní plánování

Host: Petr Gibas 15. 3.

Modul: Územní plánování jako nástroj k řešení klimatické krize - Územní plánování a zapojení veřejnosti do rozvoje města

Cílem setkání je seznámit studentky a studenty s multidisciplinární povahou územního plánování. Představit síť souvislostí mezi územním plánováním a dalšími politiky Prahy, zejména s ohledem na agendu změny klimatu. Během setkání bude čas i na letmé srovnání tuzemské a zahraniční praxe.  22. 3.

Diskuse 29. 3.

Přednáška: Sociologické poznatky o energetice

Host: TBA 5. 4.

Modul: Udržitelná energie v Praze?

Modul specificky popíše rozdíl mezi očekávaným vývojem energetiky v ČR do roku 2030 a klimatickým závazkem Prahy. Uvede hlavní opatření v oblasti úspor a rozvoje obnovitelných zdrojů energie, která v této oblasti Praha zavádí, a jejich dopady, možné překážky realizace atp. 12. 4.

Diskuse 19. 4.

Přednáška: Občanská participace

Host: Jaromír Mazák 26. 4.

Modul: Praha otevřená a spolupracující?

Modul se bude věnovat příležitostem a překážkám pro zapojování veřejnosti do rozhodování o udržitelném rozvoji Prahy a jejích městských částí, o dopadech stavebních projektů na životní prostředí. Zhodnotí možnosti a potřebu zapojení Pražanů do plnění klimatického závazku Prahy. Popíše dopady a překážky realizace. 3. 5.

Diskuse 10. 5.

Závěrečná hodina

Annotation

The course guides students through the interface between sociology as an academic discipline and environmental policy and activism as applied spheres in which sociological research can be applied. The purpose of the course is to discuss this interface both in general terms (the role of sociology in politics and the application of sociology in the public sphere) and in concrete terms through several cases of Prague environmental politics presented by the non-profit organization Green Circle in a series of modules (see course structure).

Each module will be preceded by a thematic lecture with an academic and research focus and followed by a student-led debate. The course will thus introduce students to environmental policy issues and relevant sociological knowledge.