Charles Explorer logo
🇬🇧

Depressed Society 2

Class at Faculty of Arts |
ASGV00985

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1.       Úvod: Shrnutí DES1 – nemoc x zdraví, konec metanarativů/ duchovní vakuum, posedlost výkonem, toxická pozitivita. (OP)

2.       Demokracie, důvěra, legitimita: psychologické a sociologické předpoklady fuknční demokracie. (JB + OP)

3.       Demokracie a duševní zdraví: souvislosti, emoce a politika, PR a marketing x demokracie. Homo iracionalis. (JB)

4.       Etiologie individuální důvěry – dů-věra, trauma a odolnost jako dvě možné odpovědi na náročné životní okamžiky a jejich sociologické důsledky. (OP)

5.       Etiologie kolektivní důvěry – transgenerační přenos (nejen) traumatu: stvoření kultury psychické deficience. (OP)

6.       Nezralá společnost – společenské důsledky individuální nezralosti. (Kamila Němečková)

7.       Trickster culture: Bůh růstu a pokroku, nekonečných možností x moudré bláznovství - maniodepresivní společnost  (OP + Tomáš Sedláček?)

8.       Co je reálné? Doba post-faktická aneb privatizace/ indivudualizace pravdy x moudrost "vím, že nic nevím".

9.       Krize vědění. Rozštěp rozumu a ducha. Věda a mýtus. Jak víme to, co víme? (JB a OP)

10.   Doba postfaktická, žijeme v knize 1984? Výzva pro demokracii… (Radek Chlup?)

11.   Umíme trpět? Rozum v koncích...potřeba celistvosti. Jan Kozák - psychedelika a duševní zdraví. (Jan Kozák)

12.   Ekologická demokracie: růst do celistvosti a diverzity jako odpověď na problémy nezralé společnosti.

13.   Závěr a shrnutí.

Annotation

In DES1, we laid the foundations for understanding depression and mood disorders in general as a social phenomenon that is intrinsically related to the way we as a society interpret the world and interpret reality (that is, create values).

In DES2, we look at the phenomenon of the increasing percentage of individuals diagnosed with mental disorders of the depressive-anxiety spectrum as a possible source of threat to democracy as such. If democracy is the best of the worst social arrangements, and if it is currently threatened by growing populism, extremism, nationalism and other -isms, it is desirable to understand this happening on the basis of individual-social phenomena such as the concept of (mental) health, personality and civic maturity. I theorize that maturity has to do with the ability to tolerate ambivalence, uncertainty, the unknown...with the ability to choose what to suffer for...

Against the background of the topic of Dr. Markéta Sedláčková, who in her book Trust and Democracy showed how much democracy is based on trust in other people and in social institutions (government, courts,...), I postulate the hypothesis that Western civilization shows many symptoms of individual and collective immaturity, which realistically threatens the democratic organization and thus the chance for a holistic and comprehensive solution to the challenges (social-environmental-political-economic) that humanity faces and will face; and I want to explore the roots of this immaturity and possible ways to remedy it.

DES 1 is not a prerequisite for DES 2.

This annotation was produced by automated translation.