Charles Explorer logo
🇬🇧

Introduction to HR management

Class at Faculty of Arts |
ASGV00988

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Struktura předmětu:

1.       Úvod, vymezení základních pojmů, srovnání řízení lidských zdrojů a personálního řízení

2.       Řízení lidských zdrojů a celkové charakteristiky organizace

3.       Strategie a řízení lidských zdrojů, východiska pro tvorbu strategií řízení lidských zdrojů

4.       Základní procesy řízení lidských zdrojů

5.       Plánování lidských zdrojů

6.       Výběr lidí na plánované pozice, Proces náboru, Adaptace nových zaměstnanců

7.       Proces hodnocení a řízení výkonu, Odměňování

8.       Rozvoj a vzdělávání

9.       Nástupnictví a kariérové plány

10.   Rutinní personalistika

Annotation

This course will provide students with main concepts, principles and processes of managing people in the organization. It is an introductory course that will focus on human resource management (HRM) history, its position and importance from an organization perspective.

Students will get understanding of key Human Resource Management processes. The course will also touch upon other related topics – strategy, leadership, corporate culture, interdependency of HR processes, role of HR department, performance and motivation of employees.