Charles Explorer logo
🇬🇧

Leadership

Class at Faculty of Arts |
ASGV00990

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Předběžný program kurzu:

1.       Leader, leadership, management vs. leadership

2.       Leadership v organizaci

3.       Koncepce leadershipu – pohled do historie

4.       Koncepce leadershipu (normativní přístupy)

5.       Situační vedení

6.       Leadership jako proces

7.       Transakční vs transformační leadership

8.       Leadři

20. a

21. století: např. Steve Jobs, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Bill Gates,

9.       Ženy v leadershipu: např. Meg Whitman, Sonia Syngal, Carly Fiorina, Taťána le Moigne Preliminary class schedule:

1.       Leader, leadership, management vs. leadership

2.       Leadership in organizations

3.       Theories of leadership: historical perspective

4.       Theories of leadership: historical perspective-normative approaches

5.       Situtional leadership

6.       Leadership as a Process

7.       Transactional vs transformational Leadership

8.      Leaders of 20 and 21 century: e.g. Steve Jobs, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Bill Gates,

9.      Women in Leadership: e.g. Whitman, Sonia Syngal, Carly Fiorina, Taťána le Moigne

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Jednosemestrální kurz představující studentům možné pohledy na fenomén leadershipu (vedení lidí) v současných organizacích. V kurzu se budeme zabývat základními koncepcemi a pohledy na leadera a leadership a rovněž se zaměříme na analýzu stylů vedení významných leaderů 21. století.

Introductory class focusing on existing views of leadership (leading people) in contemporary organizatons. In this class we will deal with foundations of leadership and leader theories as well as we will focus on leading style analysis of important leaders in the 21st century.