Charles Explorer logo
🇬🇧

Sociology of management and organization

Class at Faculty of Arts |
ASGV10013

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

V přednášce se studenti blíže seznámí s následujícími termíny a teoretickými koncepty:1. Definice teorie organizace, definice managementu, Vznik a vývoj managementu

2. Problematika vědeckosti managementu, teorie organizace, management jako proces

3. Human relations a humanizace práce

4. Operační výzkum/Manažerská věda (MS/OR)

5. Kontingenční teorie organizace

6. Organizační struktura, typy struktur, organizační schéma

7. Organizace a vnější prostředí

8. Chování v organizaci,styly a techniky řízení

9. Kultura organizace

10.Specifika neziskových organizací

11.Základy řízení lidských zdrojů, organizační změna.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Jednosemestrální předmět sociologie organizace a řízení by měl budoucím sociologům poskytnout nezbytný základ teorie organizace a řízení. V přednášce se studenti blíže seznámí s následujícími termíny a teoretickými koncepty:

1. Definice teorie organizace, definice managementu, Vznik a vývoj managementu

2. Problematika vědeckosti managementu, teorie organizace, management jako proces

3. Human relations a humanizace práce

4. Operační výzkum/Manažerská věda (MS/OR)

5. Kontingenční teorie organizace

6. Organizační struktura, typy struktur, organizační schéma

7. Organizace a vnější prostředí

8. Chování v organizaci,styly a techniky řízení

9. Kultura organizace

10.Specifika neziskových organizací

11.Základy řízení lidských zdrojů, organizační změna.