Charles Explorer logo
🇬🇧

Analytical workshop: analysis and interpretation of quantitative data and the writing of a professional text

Class at Faculty of Arts |
ASGV10014

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář se formou praktické dílny zaměří na rozvíjení dvou klíčových dovedností, kterými jsou schopnost strategické volby analytického postupu při analýze kvantitativních dat (zejména s důrazem na elaboraci vztahů) a následné psaní koherentního textu, v němž jsou sledovány vytýčené cíle a věcně provedené interpretace výsledků včetně jejich úsporné a čtenářsky srozumitelné prezentace.

Seminář prohloubí praktické schopnosti vícerozměrné analýzy a poslouží tak při zpracování kvantitativních dat z vlastních výzkumných projektů realizovaných v rámci bakalářské či diplomové práce. Kurz je otevřen pro všechny stupně studia. Rozsah a hloubka použitých statistických postupů bude přizpůsobena znalostní úrovni studentů.