Charles Explorer logo
🇬🇧

Physiological Phonetics

Class at Faculty of Arts |
ASJ2B0006

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Skarnitzl, R., Šturm, P. a Volín, J. (2016). Zvuková báze řečové komunikace: Fonetický a fonologický popis řeči. Karolinum.

Gick, B., Wilson, I. a Derrick, D. (2013). Articulatory Phonetics. Wiley-Blackwell.

Ladefoged, P. & Maddieson, I. (1996). The Sounds of the World’s Languages. Blackwell.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmět studenty uvádí do artikulační fonetiky. Anatomický a fyziologický popis respiračního, fonačního a artikulačního ústrojí je doplněn i představením zvukového systému češtiny a procesů, k nimž dochází v souvislé řeči. Výklad je doprovázen praktickými cvičeními zaměřenými na výslovnostní dovednosti (vokalická a konsonantická artikulace, fonační modifikace apod.). U předmětu není povolena možnost opakovaného zápisu. Ve zkouškovém období nenásledujícím bezprostředně po semestru, ve kterém byl předmět vyučován, bude vypsán pouze jeden zkušební termín. Požadavky: 70% docházka, aktivní účast Hlavní tematické okruhy:

1) Proces řečové komunikace. Základy neurolingvistiky.

2) Respirační ústrojí a funkce dýchání při řeči.

3) Anatomie a funkce hrtanu, základní nastavení hlasivek. Princip a typy fonace.

4) Artikulační ústrojí - mluvidla a nadhrtanové dutiny. Limity artikulace.

5) Podstata vokalické a konsonantické artikulace. Systém vokálů a konsonantů v češtině, artikulační variabilita.

6) Tvoření nepulmonických hlásek.

7) Procesy ve spojité řeči, modifikace a deformace při výslovnosti hlásek.

8) Stavba a fungování sluchového ústrojí.